Tollenslaan 35
2741 ZA Waddinxveen
Ma - Zat 7:00 - 17:00
Zondag gesloten

Certificaten zijn erg belangrijk bij het uitvoeren van je vak tegenwoordig. Steeds meer opdrachtgevers en hoofdaannemers vragen om de juiste papieren voor een garantie op vakbekwaam personeel op de werkvloer.

Hieronder vindt u alle certificaten die ik op dit moment in mijn bezit heb. Ook zal ik mij blijven ontwikkelen door de nodige opleidingen en cursussen te volgen om de juiste certificaten en papieren te behalen voor een mooie toekomst van mijn bedrijf. De certificaten hieronder afgebeeld zal ik natuurlijk vernieuwen waar nodig om zo ook mijn kwaliteiten en garantie’s te kunnen waarborgen.

VOL-VCA**

(Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA)


VGM Checklist Aannemers
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Voor wie?
VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:

 • Werktuigbouwkunde

 • Elektrotechniek en procesbesturing
 • Bouwkunde
 • Civiele techniek
 • Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.
 • Hoe is VCA ontstaan?
  VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard.

  Stichting Samenwerken Voor Veiligheid
  Het VCA-systeem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het Centraal College van Deskundigen VCA verzorgt het beheer en de verdere ontwikkeling van het VCA-schema. Het VCA-schema valt onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificatie-instellingen die de VCA-audits uitvoeren zijn door de RvA geaccrediteerd.

  Europese Standaard
  Het VCA-systeem (het zogenaamde certificatieschema) voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en eventueel wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd.

  Zie voor meer informatie:
  vca.nl
  vca.nl (Centraal Diploma Register)

VGM Checklist Aannemers

BHV / EHBO


Bedrijfshulpverlening(BHV) is gericht op het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en calamiteiten, bestrijding van een beginnende brand, ontruimen, beperken van (neven)schade en het waarschuwen van de hulpverleningsdiensten. BHV’ers worden op hun taken voorbereid door opleiders die werken volgens het NIBHV-systeem.

Zie voor meer informatie:
nibhv.nl/BHV

nibhv