Tollenslaan 35
2741 ZA Waddinxveen
Ma - Zat 7:00 - 17:00
Zondag gesloten

In de hedendaagse beroepspraktijk zijn certificaten essentieel. Opdrachtgevers en hoofdaannemers streven steeds vaker naar goed gedocumenteerde vaardigheden van hun personeel om de kwaliteit op de werkvloer te verzekeren.

Hier vindt u een overzicht van al mijn huidige certificaten. Ik ben voortdurend bezig met mijn ontwikkeling door het volgen van relevante opleidingen en cursussen. Dit stelt me in staat om de benodigde certificaten en accreditaties te behalen, wat de toekomst van mijn bedrijf versterkt. Uiteraard vernieuw ik de hier vermelde certificaten tijdig, om mijn kwaliteiten en garanties te handhaven en te waarborgen.

Mijn voortdurende toewijding aan educatie en certificering reflecteert mijn streven naar vakmanschap en kwaliteit. Dit verzekert u niet alleen van de huidige vaardigheden die ik bezit, maar ook van mijn voortdurende inzet voor professionele groei en verbetering.

Ik ben er trots op dat ik, door constante scholing en vernieuwing, kan bijdragen aan de duurzame groei en uitmuntendheid van mijn diensten. Neem gerust een kijkje naar mijn actuele certificaten en zie hoe ik mijn vakbekwaamheid naar een hoger niveau til voor een succesvolle uitvoering van uw projecten.

VOL-VCA**

(Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA)


VGM Checklist Aannemers
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Voor wie?
VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:

    • Werktuigbouwkunde;
    • Elektrotechniek en procesbesturing;
    • Bouwkunde;
    • Civiele techniek;
    • Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

Hoe is VCA ontstaan?
VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard.

Stichting Samenwerken Voor Veiligheid
Het VCA-systeem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het Centraal College van Deskundigen VCA verzorgt het beheer en de verdere ontwikkeling van het VCA-schema. Het VCA-schema valt onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificatie-instellingen die de VCA-audits uitvoeren zijn door de RvA geaccrediteerd.

Europese Standaard
Het VCA-systeem (het zogenaamde certificatieschema) voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en eventueel wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd.

Zie voor meer informatie:
vca.nl
vca.nl (Centraal Diploma Register)

VGM Checklist Aannemers

GPI / Poortinstructie


Over GPI
Om ervoor te zorgen dat de veiligheidscultuur in brede zin verbetert, heeft een aantal toonaangevende bouwondernemingen en opdrachtgevers (bouw, weg-/water-/spoorinfra en installatietechniek) de handen ineengeslagen. Samen hebben zij de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’ opgericht. Deze initiatiefnemers hebben gezamenlijke uitgangspunten en kernwaarden op het gebied van veiligheid vastgelegd, door werkwijzen te harmoniseren en instrumenten te uniformeren. Daarbij wordt de hele bouwketen betrokken.

De Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB)
De Governance Code Veiligheid in de Bouw initieert verschillende initiatieven om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Eén van de initiatieven is het ontwikkelen van generieke poortinstructies. Hiervoor is er een convenant gesloten met de SSVV. In opdracht van de SSVV ontwikkelt en distribueert eX:plain de GPI. eX:plain is ook uitvoerder van het VCA examenstelsel.

Zie voor meer informatie:
Explainsafe
GPI (Centraal Register)

BHV / EHBO


Bedrijfshulpverlening(BHV) is gericht op het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en calamiteiten, bestrijding van een beginnende brand, ontruimen, beperken van (neven)schade en het waarschuwen van de hulpverleningsdiensten. BHV’ers worden op hun taken voorbereid door opleiders die werken volgens het NIBHV-systeem.

Zie voor meer informatie:
nibhv.nl/BHV

nibhv