Tollenslaan 35
2741 ZA Waddinxveen
Ma - Zat 7:00 - 17:00
Zondag gesloten

Disclaimer / Vrijwaring

IDH Metselwerken verleent u hierbij toegang tot www.idhmetselwerken.nl(“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. IDH Metselwerken besteedt constante zorg aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens. Desondanks kan IDH Metselwerken niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. IDH Metselwerken is dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van wat voor aard dan ook, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van idhmetselwerken.nl of de (on)bereikbaarheid van de website.

De meningen en beweringen die worden geuit in artikelen en mededelingen op idhmetselwerken.nl, zijn de verantwoordelijkheid van de auteur(s) en niet noodzakelijk van de webmaster, de internetprovider of IDH Metselwerken. IDH Metselwerken is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van idhmetselwerken.nl en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die mogelijk voortkomt uit de meningen en beweringen die door auteur(s) op idhmetselwerken.nl worden geplaatst.
IDH Metselwerken kan niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt geplaatst geschikt is voor het doel waarvoor bezoekers de website raadplegen. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Producten en diensten die op idhmetselwerken.nl worden genoemd, kunnen op geen enkele wijze worden gegarandeerd door IDH Metselwerken. Ook kan IDH Metselwerken niet garant staan voor alle, door de vervaardiger van het product of de dienst, gedane beweringen. IDH Metselwerken adviseert bezoekers van idhmetselwerken.nl dan ook te allen tijde onafhankelijke inlichtingen in te winnen of zelf onderzoek te verrichten voordat van deze website verkregen informatie gebruikt wordt.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. IDH Metselwerken behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op idhmetselwerken.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. IDH Metselwerken is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacybeleid, de disclaimer, de copyright verklaring en algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.

Aan deze disclaimer/vrijwaring kunnen geen rechten worden ontleent.